ჩვენი ორგანიზაციის სიახლეები

გიწვევთ 18 მაისს, საოპერაციოს ექთნების კურსზე ენდოსკოპიურ ქირურგიაში.

დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ.

 

1

2