ენდოსკოპიური ქირურგიის ზოგადი კურსი

ენდოსკოპიური ქირურგიის ზოგადი კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. თეორილი ნაწილი მოიცავს KARL STORZ-ის აპარატურის და ქირურგიული ინსტრუმენტების აღწერას. მათი დანიშნულებისამებრ გამოყენების შესწავლას. ასევე ინსტრუმენტების მოვლას და უსაფრთხოების წესების დაცვას. 

პრაქტიკული ნაწილი მიეკუთვნება ე.წ. “Hands on Training”-ს. პრაქტიკულ მეცადინეობებისას მიმდინარეობს მუშაობა აპარატურასთან შესაბამისი ინსტრუმენტების და მულაჟების გამოყენებით. სრულდება სპეციფიკური სავარჯიშოები რომლებიც ემსახურება ენდოსკოპიური ქირურგიისთვის საჭირო საბაზისო ელემენტების შესწავლა/დახვეწას.

სწავლება ტარდება ყოველ დღე კვირის გარდა.

სამუშაო დღეებში - 17:00-20:00, შაბათს - 10:00-13:00

სასწავლო მროგრამის გასაცნობად გთხოვთ იხილოთ ბმული ფაილი