ინტენსიური სწავლების კურსი

 ინტენსიური სწავლების კურსი ძირითადად რეგიონში მცხოვრები ექიმებისთვის არის შექმნილი. შედგება როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული ნაწილისაგან.

 

 თეორილ ნაწილი მოიცავს KARL STORZ-ის აპარატურის და ქირურგიული ინსტრუმენტების აღწერას და მათი დანიშნულებისამებრ გამოყენების შესწავლას. ასევე მათ მოვლას და უსაფრთხოების წესების დაცვას. პრაქტიკული ნაწილი მიეკუთვნება ე.წ. “Hands on Training”-ს. პრაქტიკულ მეცადინეობებისას მიმდინარეობს უშუალო მუშაობა KARL STORZ-ის აპარატურასთან შესაბამისი ინსტრუმენტების და მულაჟების გამოყენებით. სრულდება სპეციფიკური ვარჯიშები რომლებიც ემსახურება ენდოსკოპიური ქირურგიისთვის საჭირო საბაზისო ელემენტების შესწავლა/დახვეწას. 

სწავლება მიმდინარეობს ყოველ დღე (შაბათ-კვირის ჩათვლით) 10:00-15:00; შაბათს 13:00-18:00

 

სასწავლო მროგრამის გასაცნობად გთხოვთ იხილოთ ბმული ფაილი.